ЦЕРБ ГРУП

ЦЕРБ ТРАФО

Ремонт и производство на трансформатори.

ЦЕРБ ВЕМ

Ремонт на въртящи се електрически машини.

ЦЕРБ МЕХАНО

Механична обработка.

ЦЕРБ ВВЛ

Високоволтова изпитвателна лаборатория.

АЙ СИ ЛАБ БГ

Лаборатория за анализ на трансформаторни масла.

ЦЕРБ ЦКМ

Център за контрол на метали.

ЦЕРБ ВИБРО ХЕЛТ

Лаборатория за вибродиагностика и балансиране.

ЦЕРБ ТРАНСПОРТ

Транспорт на тежки товари.

ЕЛМА СЕРВИЗ

Ремонт и ревизия на стъпални регулатори и моторно задвижване.

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

Електроизграждане на мрежи и уредби за ниско и средно напрежение.

ЦЕРБ ТРЕЙД

Доставка на електрооборудване за ниско, средно и високо напрежение.

ЦЕРБ БИЛД

Строителство ; Реконструкция на културно-исторически обекти.