Автоматизация

Автоматизация

Внедряване на системи за автоматизация на производствените процеси в обекти от различни промишлени отрасли : цветната и черна металургия, минната промишленост, енергетиката, машиностроене, хранително-вкусова, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и др.