Проектиране, изграждане и доставка на eластични прелезни настилки за железопътни прелези

Предлагаме компетентни решения за обновяване на железопътни прелези със съвременни еластични прелезни настилки.
Еластичните гумени прелезни настилки покриват необходимите стандарти за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както следва:
 • Твърдост по “Shore-A” ≥ 65 ЕN ISO 868;
 • Плътност ≥ 1,1g/cm3 ISO 2781;
 • Еластичнос до скъсване ≥ 25% ЕN 12230;
 • Якост на опън ≥ 1МРа EN 12230;
 • Износоустойчивост ≤ 200 мм3 ISO 4649;
 • Енергопоглъщаемост – смекчаващ ефект ≥ 25% ISO 4662;
 • Изработени са съобразно скреплението на релсо-траверсовата скара, надвишението /на прелезите в крива/, ъгъла на пресичане с автомобилния път и натоварването. Точността на изработката на всеки панел е 1 mm;
 • Осигуряват лесен монтаж и демонтаж при извършване на планови ремонти на горното строене на железния път.
 • Осигуряват сменяемост на отделните елементи без това да се отрази на целостта на съществуващата прелезна настилка;
 • Осигуряват висока износоустойчивост на повърхността, пряко контактуваща с пътните превозни средства;
 • Еластично и равномерно поемат натоварванията, чрез зацепване и осигуряват смекчаващ ефект на материала.
 • Притежават „корундова” повърхност, доближаваща сцеплението на настилката до тази на асфалтовото покритие или еквивалентно.
 • Притежават система за нехлъзгаемост на пътните превозни средства при тежки атмосферни условия;
 • Осигуряват изолация на релсовите нишки в зоната на прелеза;
 • Притежават висока издръжливост при големи транспортни натоварвания съобразено с фактическото натоварване на прелеза;
 • Еластичната прелезна настилка редуцира шумовете в зоната на прелеза;
 • Независимо от ъгъла на пресичане, елементите на настилката не позволяват появата на цепнатини и разместване;
 • Осигуряват дълъг живот, малко дефекти и лека поддръжка, бърз, лесен и сигурен монтаж;
ЦЕРБ Трейд съдейства с нужната документация, детайлни чертежи и ръководи проекта до неговото приключване. Фирмата е основен търговски представител на английската фирма Rosehill Polymers Ltd., която е един от най-големите световни производители на еластични прелезни настилки, притежаваща сертификати за съответствие в повече от 30 страни, включващи всички европейски, САЩ и Канада, Австралия и Япония.
Гарантираната дълготрайност при нормални условия на движение е за минимален период от 10 години.