Електрически табла

Електрически табла (захранване, управление и автоматизация)

  • Табла за електрозахранване: Главни разпределителни табла (Ri4Power, Prisma P. e-Power) с форма на сегрегация 1-4 ; Разпределителни табла (ISV, Prisma G, TwinLine); Табла за осветление; Ремонтни табла ;

  • Табла за управление и контрол: Табла за централизирани (PLC) и децентрализирани (Marshaling) системи за автоматизация ; Мотор Контрол Център (MCC) табла ; Табла за управление и защита на електрозадвижвания (VFD и Simocode) ; Контролни табла и табла вторична комутация ; Пултове за управление.