Продукти

Електротехническо оборудване и комутационна апаратура

Доставка на оборудване от направление ОНД

Трансформатори и въртящи се електрически машини

Електрически табла

Доставка на Фотоелектрически централи – Направление ВЕИ

Автоматизация