Трансформатори и въртящи се електрически машини

Трансформатори и въртящи се електрически машини

Електрически машини

  • Генератори и електродвигатели ;

  • Трансформатори – силови, измервателни, специални ;

  • Петерсенови бобини ;

  • Шунтови реактори.

Енергийно оборудване

Енергийно оборудване

  • Турбинни масла, смазки, греси и добавки ;

  • Резервни части за електрически машини.