Доставка на оборудване от ОНД

Оборудване от ОНД

  • Гумено-транспортни ленти, маркучи и гумени изделия за циментова, въглищна, металургична и нефтогазова промишленост, минообогатителни комбинати, строителство и селско стопанство ;

  • Транспортьори (конвейри) и системи за автоматизация на конвейри ;

  • Нестандартно товарно оборудване ;

  • Резервни части ;

  • UPS за променлив ток ; UPS за постоянен ток ;

  • Електрозарядни станции за електромобили с мощност от 22 до 180 kW.