Електрооборудване и комутационна апаратура

Електротехническо оборудване и комутационна апаратура

  • Оборудване за въздушни и кабелни линии – стълбове – метални и композитни; арматура за кабелни и въздушни линии; кабелни скари и канали; изолатори – стъклени, порцеланови, композитни и дистанционери;

  • Енергийно оборудване – паротурбинно, хидротурбинно, помпени агрегати и др;

  • КИП и А – системи за отдалечен мониторинг на въртящи се електрически машини и трансформатори, датчици за вибрации, налягане, температура и др.; аналогови и цифрови измервателни инструменти;

  • Комутационно оборудване – вакуумни и SF6 прекъсвачи (средно и високо напрежение); разединители (средно и високо напрежение); КРУ и ККУ; вентилни отводи (средно и високо напрежение); МСВ и МССВ; контактори, пакетни ключове и релета.