Направления в ЦЕРБ ТРЕЙД

инж. Йордан Киряков

Марин Маринов

Възобновяеми енергийни източници

Михаил Малеев

Железопътна инфраструктура

Тодор Трифонов

Нови пазари и маркетинг