Направление ЕОКА - Електроенергийно Оборудване и Комутационна Апаратура

Направление ТВЕМ - Трансформатори и въртящи се електрически машини

Направление - Нови пазари и маркетинг